AFK10 Sonuç Bildirisi

10. ULUSLARARASI TÜRK - AFRİKA KONGRESİ
DAKAR DEKLARASYONU

10. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi, “Afrika’da Ticaret, Yatırım ve Rekabet: Yeni Fırsatlar” ana teması ile 19-21 Kasım 2015 tarihinde TASAM Afrika Enstitüsü tarafından Senegal Hükümeti & Dışişleri Bakanlığı ve Batı Afrika Para ve Ekonomik Birliği işbirliği ile Dakar, Senegal’de düzenlenmiştir.
 
Kongre kapsamında “Afrika’nın Ekonomik Görünümü”, “Afrika’da Ticaret”, “Afrika’nın Yatırım Haritası ve Sektörel Dağılım”, “Afrika’daki Rekabetin Görünümü”, “Türkiye - Afrika İlişkileri: Fırsatlar ve Beklentiler” başlıkları altında beş oturum tertiplenmiştir.
 
Açılış seremonisinde TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat BİLHAN kısa bir açılış konuşmasıyla katılımcıları selamlamış ve Kongre’ye geçilmiştir. Senegal Yatırım, Tanıtım, Ortaklık ve Devlet Televizyon Kurumu Bakanı Khoudia MBAYE ve T.C. Dışişleri Bakanı Feridun SİNİRLİOĞLU’nu temsilen Dakar Büyükelçisi Nilgün ERDEM ARI da Toplantı’nın gerek Türkiye gerek Afrika ülkeleri açısından önemini belirttikleri birer konuşma yapmışlardır.
 
Kongre’ye Senegal ve Türkiye’den bazı Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar, Afrika Birliği, uzmanlık kuruluşları, Afrika’nın önde gelen bölgesel ekonomik toplulukları, finans kuruluşları, Afrika Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, yatırım teşvik merkezleri, serbest bölgeler, iş dünyası çatı kuruluşları, danışmanlık kurumları, yatırımcı şirketler ve Ankara’daki Afrika ülkeleri misyon temsilcilikleri tarafından katılım sağlanmıştır. Bazı uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve Senegal’e akredite büyükelçiler de Kongre’de hazır bulunmuştur.

 

PDF için tıklayınız