SİVİL GLOBAL 2016 Tebliğ Çağrısı

SİVİL GLOBAL 2016 Tebliğ ÇağrısıTEBLİĞ ÇAĞRISI
SİVİL GLOBAL 2016
GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI ZİRVESİ

“Potansiyelin Keşfi”


Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” temalıSİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi, TASAM tarafından 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da uluslararası standartlarda düzenlenecektirGlobal ölçekte kurumsallaştırılan TASAM çalışmalarını bu çerçevede geliştirmek ve potansiyel vaat eden tüm sivil diplomasi kurumlarını kendi alanlarında daha güçlü ve verimli inisiyatif almaya teşvik etmek ise Zirve’nin öncelikli alanı olacaktır.
 
Zirve etkinliklerinin temel referansı, sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlarla yeni ağlar (networkler) oluşturulmasıdır. Bu bağlamda Zirve kapsamında farklı tema ve içerikte gerçekleştirilecek etkinlikler şunlardır:
 

2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu
7. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
5. Türkiye - Avrupa Forumu
3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi
4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi*
8. Uluslararası Balkan Forumu  
Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi  
Uluslararası Akdeniz Kongresi  
Türkiye’de Göç Konferansı
 
İnsani Diplomasi Çalıştayı 
Savunma Diplomasisi Çalıştayı
Sağlık Diplomasisi Çalıştayı
İnanç Diplomasisi Çalıştayı
Kültür ve Sanat Diplomasisi Çalıştayı 
Eğitim Diplomasisi Çalıştayı
Bilim Diplomasisi Çalıştayı
İş Diplomasisi Çalıştayı
Düşünce Diplomasisi Çalıştayı
Su Diplomasisi Çalıştayı
Gıda Diplomasisi Çalıştayı
Enerji Diplomasisi Çalıştayı
Turizm Diplomasisi Çalıştayı
Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı 
Şehir Diplomasisi Çalıştayı 
Finans Diplomasisi Çalıştayı
Medya ve Enformasyon Diplomasisi Çalıştayı
Altyapı Diplomasisi Çalıştayı 
Hizmet Diplomasisi Çalıştayı
 
Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Toplantısı                            
Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı 
Diplomaside İnovasyon Toplantısı
 

*4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi 27-29 Nisan 2016’da Hatay’da yapılacaktır. 
 

SİVİL GLOBAL 2016 | Global Sivil Diploması Zirvesi’ne, Türkiye’den ve yurtdışından araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin (resmî/sivil her disiplinden) kamu, STK, özel sektör ve medya temsilcilerinin, geniş katılımı beklenmektedir. Zirve kapsamındaki ilgili etkinliklerin vizyon belgelerine http://bit.ly/1QyNz83 linkinden ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda konuşmacı olarak katılmak isteyenlerin, tercih edecekleri Zirve Etkinliği’nin adını başlıkta belirtecekleri e-posta ile tebliğ özetini sivilglobal@tasam.org adresine en geç 11 Mart 2016tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Değerlendirmeyi müteakip akademik işleyiş ve lojistik detaylar için tebliğ sahipleri ile diyalog kurulacaktır.