DİPLOMASİDE İNOVASYON TOPLANTISI

 

Diplomasi; ulus devletler arasındaki sorunları barışçıl yollardan çözme ve ilişkileri geliştirme, yani ülkenin dış dünyadaki çıkarlarını koruma ve kollama amacıyla ihdas edilmiş bir kurumdur. Geleneksel diplomasi dış işleri bürokrasisi tarafından sadece resmî kanallarda yürütülmekte iken ilerleyen dönemlerde ideolojik mücadeleler ve teknolojik gelişmelerle ülkelerin yumuşak gücünü daha fazla nazar-ı itibara alan ve kamu diplomasisi adı verilen faaliyetler devletlerin menfaatlerini koruma ve kollama amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

KALKINMA İŞBİRLİĞİNDE TÜRKİYE MARKASI TOPLANTISI

 

“Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası” konusunu Zirve’nin ana teması olan“Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” bağlamında masaya yatırmak üzere ilgili kamu, STK ve özel sektör, medya ve halkla ilişkiler temsilcilerinin yanı sıra uzman, akademisyen ve profesyonellerin katılımı ile düzenlenecek 60 kişilik Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Zirve Toplantısı, 1 günlük bilimsel toplantı şeklinde yapılacaktır.

 

ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR TOPLANTISI

 

“Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması bağlamında “Uluslararası Entegrasyonlar” konusunu geniş perspektifte ele almak üzere Türkiye’den ve yurtdışından resmî ve sivil her disiplinden geniş katılımla düzenlenecek 60 kişilik Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı, Zirve kapsamında 1 günlük bilimsel toplantı formatında gerçekleştirilecektir.